Senátor

image
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA

Narodil jsem se v roce 1965 ve východočeské Chrudimi. Po základní škole a studiu Gymnáziu Josefa Ressela jsem v letech 1984 – 1989 vystudoval Pedagogickou fakultu univerzity v Hradci Králové - mým vyvoleným oborem je učitelství pro základní a střední školy (Mgr. - specializace dějepis a pedagogika – 1989).

Rok 1989 je pro mě významný ze dvou důvodů - nejen pro revoluční změnu, kterou jsme v Československu zvládli, ale i proto, že jsem v roce 1989 přišel do České Lípy a zůstal zde dodnes. Už více než 30 let žiji v České Lípě a 30 let pracuji na ZŠ 28. října na sídlišti Špičák. Jsem konzervativní? Možná ano, ale - když najdete správné místo pro život a skvělý prostor pro práci, nechcete odcházet, chcete se podílet na rozvoji a sdílet úspěchy.

Ve školství pracuji 30 let, téměř 20 let v pozici ředitele školy. Mám štěstí, že mohu vést jednu z největší škol v Libereckém kraji - vzděláváme více než 750 žáků, zaměstnáváme 75 pedagogů a řadu dalších spolupracovníků. Jsem pyšný na své kolegy z pedagogického sboru i na samotný rozvoj školy. V průběhu let se nám podařilo zrekonstruovat celou školu, vybudovat celý nový sportovní areál a hlavně zkvalitnit výuku, implementovat moderní metody vzdělávání. To vše se odráží v kvalitě vzdělání našich žáků a studentů - a to je přeci podstata naší práce, že?

V co věřím? Mojí mantrou je vzdělání - nejen ve formě zprostředkování školního vzdělání ostatním, dopředu mě žene potřeba vlastního sebevzdělávání. Hned v devadesátých letech jsem rozšířil své učitelské vzdělání studiem filozofie a církevních dějin na pražské Karlově univerzitě a posléze jsem vystudoval obor management ve školství na Ústavu práva a právní vědy v roce 2017.

Máte pravdu, trochu konzervativní jsem a jsem tak rád - jsem již 35 let ženatý, má žena překvapivě pracuje jako učitelka – speciální pedagožka. Vychovali jsme společně 3 děti, které jsou dnes už dospělé a mají své rodiny. Jsem hrdým dědečkem 4 vnuků - volný čas rád věnuji jim.

Cítím, že jsem „vrostlý“ do našeho kraje, jsem věrný svému městu, rodině i své práci. Věřím, že dokážu přetavit své postoje, zkušenosti a znalosti do služby našemu regionu - Česká Lípa je totiž to pravé místo pro život, viďte?

Co chci udělat pro náš region?

Naše země potřebuje promyšlenou vzdělávací strategii a koncept celoživotního vzdělávání, jinak promarní šanci posunout se kupředu. Stěžejní je vzdělanostní ekonomika, založená na inovacích. Škola musí naučit žáky a studenty kriticky myslet, rozlišovat skutečná fakta a lži. Také orientovat se v rychle se měnící době. Klást důraz na otevřenost a demokratické principy.
Jsem si vědom, že žádný jedinec v senátu sám nic nevyhraje. Ale na začátku je člověk sám s myšlenkou a ve spolupráci s ostatními „pohne horou“. Já se cítím být členem demokratického bloku, který má dost síly prosazovat tyto cíle, vize a hodnoty.

Facebook

Priority

Integrace cizinců:

Zvýšit důraz na společenskou odpovědnost firem zaměstnávající zahraniční pracovníky a agentury je dovážející do ČR. Pracovníky s minimální či nulovou znalostí cizího jazyka i jejich rodiny. Jejich integrace ve společnosti představuje velkou zátěž pro vzdělávací systém. Péče o děti a žáky vyžaduje velkou finanční náročnost.

Řešení: přijmout zákonné úpravy požadující finanční spoluúčast firem (zaměstnavatelů) na integraci cizinců; na jazykové kurzy a programy integrace do majoritní společnosti; vytvořit závazný minimální jazykový standard (délka i obsah kurzu) jako podmínky pro pracovní povolení na náklady agentury či zaměstnavatele; firmám umožnit zřizování účelových fondů i daňových úlev.

Inkluze ve školství:

Současné nastavení inkluze ve školství vykazuje zásadní systémové nedostatky. Proto je nutné zpřesnění a zpřísnění pravidel pro začleňování žáků se SVP (specifickými vzdělávacími potřebami) zejména s těžkým či kombinovaným postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Dále posílení významu speciálního školství a pracovišť speciální pedagogické péče. Také posílení role ředitelů škol při rozhodování o individuální integraci žáků ve škole.

Řešení: přijmout příslušné legislativní úpravy školského zákona; zajistit dlouhodobé zdroje financování pro financování zvýšených výdajů na inkluzi a cíleně využívat evropské granty a dotace.

Digitální výuka (on line výuka) ve školách:

Trvale posilovat význam digitalizace školství – ve výuce i v podpůrných oblastech – v práci pedagogů. Dbát na zajištění trvalých zdrojů financování pro pořízení, údržbu i včasnou obnovu vybavení škol a dále na dlouhodobé a povinné vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií – pro „výuku ve třetím tisíciletí“.

Digitalizace státní správy:

Propojit přístupy do registrů. Zřídit datové schránky pro občany, kteří o ně projeví zájem. Trvat na zásadě: „jedna elektronická žádost občana společná pro všechny zainteresované úřady“. Stanovit pevné lhůty pro vyřizování žádostí. Systémově preferovat online komunikaci občanů, firem i organizací s úřady.

Ochrana přírody a krajiny:

Řešení: Boj proti suchu a důsledkům klimatických změn. Úpravy vodních toků a protierozní opatření pro zadržování vody v krajině. Ekologizace zemědělství. Ochrana přírody a krajiny podle koncepce udržitelného rozvoje a opatřeních navržených v Agendě pro 21. století.

Články

SPOLEČNĚ
PRO SENÁT

image

Inkluze ve školství – realita aneb konec jedné pohádky?

Místo skutečného společného vzdělávání funguje současný systém jen jako pouhá společná docházka do běžné třídy. Inkluzi by ale měl být nadřazen mnohem důležitější cíl - přivést každého žáka k jeho osobnímu maximu.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v České Lípě?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
image

25 let čekání na obchvat České Lípy

Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

Více
image

Účet za koronavirus pro Českou Lípu

Je načase položit si jednoduchou a zcela legitimní otázku: Co nás to stálo a ještě bude stát? Jakým způsobem se pandemie projeví na našem hospodářství? Jak se opatření projeví na státu, našeho kraje a naší obce?

Více
image

V Senátu nebudu nikoho známkovat

Rozhovor s Liborem Šmejdou, naším kandidátem do Senátu ČR za českolipský region.

Více
image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
Podporují nás