Aktuálně

  • aktuality
  • Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?
image

Rozvoj české ekonomiky a průmyslu přinesl v posledních desetiletích nejen růst naší životní úrovně, ale pochopitelně i tlak na změnu trhu práce - objevily se nové profese, možnost růstu, ale zároveň významně vzrostly nároky na klasické řemeslné profese a dokonce i na méně kvalifikované práce.


Chceme změnit „montovny“ na sofistikované výroby s přidanou hodnotou, chceme změnit strukturu našeho průmyslu, je to ale úkol na dlouhá léta. Problém, který vyžaduje okamžité řešení, je zlepšení integrace cizinců do naší společnosti. Pochopitelně diskutujeme pouze o cizincích, kteří u nás žijí a pracují legálně, nikoliv o nelegální migraci.

Trvalý pracovní pobyt mělo v roce 2019 povoleno téměř 600 tisíc cizinců, celkem cizinci tvoří již více než 5% populace. Pochopitelně neřešíme integraci Slováků nebo cizinců pracujících na manažerských pozicích -  problémem jsou hlavně lidé, kteří u nás v regionu nacházejí práci a ubytování zejména díky pracovních agenturám, které je přivážejí pro průmyslové podniky, stavební firmy, logistická centra i služby. A znovu opakuji - naše otevřená ekonomika a firmy tuto pracovní sílu opravdu potřebují, situaci proto nelze ignorovat nebo tyto lidi odmítat.Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v  Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa. Nejpočetnější skupinou cizinců v našem regionu jsou Mongolové, proto není divu, že řešíme problémy s jejich minimální či nulovou znalostí českého jazyka a odlišnými životními standardy. V rámci slučování rodin za nimi přijíždějí další rodinní příslušníci, včetně dětí s povinnou školní docházkou, další děti se již rodí na místě.

Školství a integrace?

Nepleťme se, problém je skutečně rozsáhlý, řádově jde například jen v České Lípě řádově o stovky dětí předškolního a školního věku, které by naplnily jednu menší základní školu. Největšími problémy u této komunity je zásadní jazyková bariéra a zcela odlišné kulturní zvyklosti.

Péče o tyto děti a žáky představuje pro školy jednak výzvu, ale také velkou zátěž i finanční náročnost. Ministerstvo školství již celá léta není schopné systémově řešit nebo podpořit školy v základní jazykové přípravě žáků, financí, metodického vedení ani tlumočníků.

Práci s cizinci a řešení integrace se z pozice ředitele největší základní školy v regionu intenzívně věnuji posledních 5 let. S kolegy jsme vytvořili systém jazykové přípravy, využíváme granty ministerstva školství, spolupracujeme s neziskovým sektorem.
Podařilo se nám přesvědčit město Česká Lípa a díky spolupráci se šesti dalšími školami byl v roce 2020 podán dílčí projekt na integraci Mongolů hrazený z dotace Ministerstva vnitra. To jsou ale pouze dílčí kamínky do mozaiky, protože integrace cizinců vyžaduje systémové řešení na úrovni vlády a ministerstev.

Co potřebuje naše společnost i školství v oblasti integrace cizinců?

  • sjednotit systém integrace cizinců a jejich rodin do naší společnosti (vytvořit jednotný program pro celou ČR)
  • zvýšit tlak na společenskou odpovědnost firem zaměstnávající zahraniční pracovníky a agentury je dovážející do ČR, umožnit zřizování účelových fondů i daňových úlev na integrační a jazykové programy
  • přijmout zákonné úpravy upravující finanční spoluúčast firem i agentur na integraci cizinců, zejména na základní jazykové přípravě a na programech integrace do společnosti
  • vytvořit závazný minimální jazykový standard (stanovit délku i obsah kurzu) jako podmínky pro dlouhodobé pracovní povolení cizinců i jako povinný předstupeň školní docházky pro žáky – cizince
Z pozice senátora i krajského zastupitele chci dosáhnout intenzívního zapojení státní správy do řešení integrace cizinců. Nepopírejme potřebu zaměstnávání cizinců, soustřeďme se na dlouhodobé řešení integrace, která musí prospět nikoliv pouze cizincům a firmám, ale hlavně kvalitě života a práce lidí v našem regionu.Mgr. Libor Šmejda, MBA
ředitel ZŠ v České Lípě
kandidát na senátora

více informací ZDE

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY:

Společně pro Senát - Libor Šmejda

Účet za koronavirus pro Českou Lípu

Quo vadis, naše krajské školství?


Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA