Aktuálně

image

Společně pro Liberecký kraj


Jsme společnou koalicí parlamentních stran TOP 09, KDU-ČSL a dalších nezávislých osobností. Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život! 

Spojujeme síly, chceme spojit hlasy našich voličů a posílit liberální instituce. Představujeme Vám proto naše hlavní priority, které budeme prosazovat a hájit. Máme kvalitní osobnosti, kteří již v minulosti své kvality prokázaly, máme také vize, které chceme realizovat a víme že to zvládneme.

VÍME, CO JE POTŘEBA


  1.     Řešení sucha a bleskových povodní v Libereckém kraji

  • adaptace Libereckého kraje na změnu klimatu – zmírnění extrémů, jako jsou především sucho a bleskové povodně, realizací konkrétních opatření v krajině, a to ve spolupráci s obcemi, státními organizacemi, soukromými vlastníky pozemků a hospodařícími zemědělci
  • zasadíme se o zajištění dostatečných zdrojů pitné vody
  • nepřipustíme, aby bylo Frýdlantsko bez pitné vody kvůli prohloubení dolu Turów


  2.    Podpora "nadmístních" služeb pro občany a jejich spolufinancování

  • chceme podpořit provoz institucí, které mají celokrajský význam, z krajského rozpočtu tak, aby bylo garantováno jejich dlouhodobé fungování pro občany kraje ve stejné kvalitě (týká se zejména Divadla F.X.Šaldy, ZOO, Botanické zahrady, plaveckých bazénů)


  3.    Zajištění zubní pohotovosti v Libereckém kraji v plné kapacitě

  • zrealizujeme výběrové řízení na novou funkci koordinátora zubní pohotovosti, který bude zodpovědný za personální zajištění zubní pohotovosti v plném rozsahu o víkendech a svátcích
  • zlepšíme koordinaci služeb zubní pohotovosti se stomatologickou komorou LK
  • nastavíme nové finanční podmínky pro zubní lékaře sloužící pohotovost tak, aby bylo více motivující odsloužit více hodin nad rámec DPP


  4.    Zajištění zdravotnického personálu a jeho vzdělávání

  • navrhneme plošné navýšení tarifní mzdy pro střední a nižší zdravotnický personál KNL o 10%
  • podpora rozvoje středních zdravotnických škol, rozvoje maturitních oborů zdravotní sestra, optimalizace využití budov, ve kterých sídlí střední školy zřizované krajem tak, aby byla využita jejich maximální kapacita
  • stipendijní program pro studenty bakalářského studia TUL Ústavu zdravotnických studií a nastavení podmínek umožňujících výkon práce v nemocnici v souběhu s kombinovanou formou studia


  5.    Podpora malého a středního podnikání v kraji - „Místní práce pro místní firmy“

  • podpora stávajících podnikatelů při překonání ekonomické krize způsobené Covid-19
  • podpora místních podnikatelských subjektů v získávání státních grantů a dotací – Agentura regionálního rozvoje s.r.o.
  • podpora legislativních změn v rámci teze „Místní práce pro místní firmy“
  • vytváření podmínek pro vznik nových firem a podnikatelů
  • podpora výzkumu, vývoje a inovací
  • podpora regionálních zemědělců a potravinářů  6.    Realizace obchvatů Liberce, České lípy a Turnova

  • citlivě vedená kapacitní komunikace určená pro dopravní obslužnost celých Krkonoš. Jablonec n. N. se musí shodnout na trasování této komunikace z pohledu Kraje a ochrany hodnot „mimo Srnčího dolu“
  • aktivní podpora realizace obchvatu města Turnov za účelem vytěsnění tranzicní dopravy směr Semily a Jičín z centra města
  • Liberec - nový sjezd z I/35 do průmyslové zóny sever
  • obchvatové řešení v České Lípě směrem na Prahu


  7.    Duální systém odborného školství a učňovské přípravy

  • vytvoření podmínek pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání.
  • procesní převzetí zodpovědnosti a podílu na praktické přípravě studentů středních odborných škol a učilišť ze strany zaměstnavatelů
  • propojení praktické výuky s potřebami podnikové sféry a trhu práce formou přímých smluv mezi školami a potencionálními zaměstnavateli.
  • poskytnutí větší autonomie středním odborným školám v oblasti praktické přípravy s finanční podporou kraje s jasně stanovenou odpovědností škol
  • podpoříme vzdělávání nadaných žáků


  8.    Otevření školních sportovišť pro širokou veřejnost

  • zpřístupnění vybraných sportovišť u škol zřizovaných krajem s příspěvkem na personální zajištění dohledu mimo dobu výuky


  9.    Zvýšení podpory sportovních a volnočasových aktivit

  • zachování množství finančních prostředků rozdělovaných v dotačním programu podpora sportovní činnosti mládeže mininálně na úrovni roku 2020 (18mil). Přerozdělení těchto peněz by mělo podléhat upraveným dotačním podmínkám tak, aby byla podpora daleko více nasměrována výchově mládeže
  • omezení podpory na členskou základnu z 19let na 16let, u handicapovaných sportovců z 23let na 19let, osobní náklady mohou představovat pouze 20% z poskytnuté dotace, vyčlenění motoristického sportu z tohoto dotačního titulu, umožníme žádat o dotaci pro organizace Junák a Skaut a bojové sporty nad rámec Judo a Karate


  10.    Zrychlení železničního spojení Liberec - Praha

  • podpora modernizace železniční trati
  • iniciovat schválení závazného investičního harmonogramu modernizace Vládou ČR  „Naše zkušenosti z vedení měst a obcí přeneseme do fungování vyšší instituce jako její odpovědní správci. Chceme zlepšit ochranu životního prostředí, podpořit lepší dopravní infrastrukturu či kvalitní sociální služby, zdravotnictví a školství. Proto jsme sestavili tým odborníků, kteří dokážou hájit zájmy obyvatel našeho kraje“
  Martin Chroust – krajský předseda TOP09.


  „Nabízíme srozumitelnou vizi, komplexní volební program a zkušené osobnosti, které dokáží prosadit zodpovědnou politiku v zájmu dlouhodobé udržitelnosti a odkazu budoucím generacím. Vsázíme na slušnost, bezúhonnost a morální odpovědnost našich kandidátů.“
  Ing. Štěpán Matek – předseda krajské organizace KDU-ČSL.

  Sdílet na facebooku
  SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

  Kandidáti

  image

  Ing. Klápště Jiří

  TOP 09
  image

  Ing. Matek Štěpán

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Šolc Jiří

  nestraník
  image

  Ing. Šimůnek Josef

  KDU-ČSL
  image

  Václav Miloslav

  TOP 09
  image

  Procházková Lenka

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Vondráček Jiří

  TOP 09
  image

  MUDr. Šebestová Daniela

  nestraník
  image

  Veber Tomáš

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Šmejda Libor, MBA

  nestraník
  Aktuálně

  SPOLEČNĚ
  PRO LIBERECKÝ KRAJ

  image

  Společně pro Liberecký kraj

  Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

  Více
  image

  25 let čekání na obchvat České Lípy

  Česká Lípa je jedním z posledních větších měst, ve kterých prochází doprava přímo středem města. Trpíme tím my - obyvatelé města i životní prostředí, při sebemenším problému doprava v celém městě kolabuje.

  Více
  image

  Opravdu se žije v našem kraji nadprůměrně?

  Kvalita života je subjektivní pojem, ale naše výsledky v rámci celorepublikového výzkumu Obce v datech a Deloitte jsou vážně nelichotivé - jediný Turnov je na 11. místě, ostatní větší města se motají na konci první stovky!

  Více
  image

  Zubní pohotovost v Libereckém kraji

  Každý z nás někdy potřeboval akutní lékařské ošetření. Některé z nás přepadla bolest zubů o víkendu nebo v noci a řešili jsme kdo a kde nám vlastně může pomoci. Proč to často nejde v liberecké nemocnici?

  Více
  image

  Kdo pomůže kultuře v Liberci?

  Téma financování pilířů liberecké kultury je dlouhodobě aktuální a diskutované téma. Divadlo FX.Šaldy, ZOO nebo třeba Botanická zahrada svým významem překračují nejen město, ale celý region a jsou pro náš kraj unikátní.

  Více
  image

  Co se suchem - Liberecký kraj na rozcestí

  Dlouhotrvající sucha devastují naši krajinu a zásobu podzemních vod. Od roku 2014 se prohlubuje deficit srážek, rok 2018 byl druhým nejsušším rokem od roku 1961 a je zřejmé, že ani letos se nedočkáme zlepšení situace. Mizivé zásoby sněhu a chybějící srážk

  Více
  Podporují nás
  image

  Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA