Aktuálně

image

Společně pro Liberecký kraj


Jsme společnou koalicí parlamentních stran TOP 09, KDU-ČSL a dalších nezávislých osobností. Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život! 

Spojujeme síly, chceme spojit hlasy našich voličů a posílit liberální instituce. Představujeme Vám proto naše hlavní priority, které budeme prosazovat a hájit. Máme kvalitní osobnosti, kteří již v minulosti své kvality prokázaly, máme také vize, které chceme realizovat a víme že to zvládneme.

VÍME, CO JE POTŘEBA


  1.     Řešení sucha a bleskových povodní v Libereckém kraji

  • adaptace Libereckého kraje na změnu klimatu – zmírnění extrémů, jako jsou především sucho a bleskové povodně, realizací konkrétních opatření v krajině, a to ve spolupráci s obcemi, státními organizacemi, soukromými vlastníky pozemků a hospodařícími zemědělci
  • zasadíme se o zajištění dostatečných zdrojů pitné vody
  • nepřipustíme, aby bylo Frýdlantsko bez pitné vody kvůli prohloubení dolu Turów


  2.    Podpora "nadmístních" služeb pro občany a jejich spolufinancování

  • chceme podpořit provoz institucí, které mají celokrajský význam, z krajského rozpočtu tak, aby bylo garantováno jejich dlouhodobé fungování pro občany kraje ve stejné kvalitě (týká se zejména Divadla F.X.Šaldy, ZOO, Botanické zahrady, plaveckých bazénů)


  3.    Zajištění zubní pohotovosti v Libereckém kraji v plné kapacitě

  • zrealizujeme výběrové řízení na novou funkci koordinátora zubní pohotovosti, který bude zodpovědný za personální zajištění zubní pohotovosti v plném rozsahu o víkendech a svátcích
  • zlepšíme koordinaci služeb zubní pohotovosti se stomatologickou komorou LK
  • nastavíme nové finanční podmínky pro zubní lékaře sloužící pohotovost tak, aby bylo více motivující odsloužit více hodin nad rámec DPP


  4.    Zajištění zdravotnického personálu a jeho vzdělávání

  • navrhneme plošné navýšení tarifní mzdy pro střední a nižší zdravotnický personál v sociálních a zdravotních zařízeních Libereckého kraje o 10 %
  • podpora rozvoje středních zdravotnických škol, rozvoje maturitních oborů zdravotní sestra, optimalizace využití budov, ve kterých sídlí střední školy zřizované krajem tak, aby byla využita jejich maximální kapacita
  • stipendijní program pro studenty bakalářského studia TUL Ústavu zdravotnických studií a nastavení podmínek umožňujících výkon práce v nemocnici v souběhu s kombinovanou formou studia


  5.    Podpora malého a středního podnikání v kraji - „Místní práce pro místní firmy“

  • podpora stávajících podnikatelů při překonání ekonomické krize způsobené Covid-19
  • podpora místních podnikatelských subjektů v získávání státních grantů a dotací – Agentura regionálního rozvoje s.r.o.
  • podpora legislativních změn v rámci teze „Místní práce pro místní firmy“
  • vytváření podmínek pro vznik nových firem a podnikatelů
  • podpora výzkumu, vývoje a inovací
  • podpora regionálních zemědělců a potravinářů  6.    Realizace obchvatů Liberce, České lípy a Turnova

  • citlivě vedená kapacitní komunikace určená pro dopravní obslužnost celých Krkonoš. Jablonec n. N. se musí shodnout na trasování této komunikace z pohledu Kraje a ochrany hodnot „mimo Srnčího dolu“
  • aktivní podpora realizace obchvatu města Turnov za účelem vytěsnění tranzicní dopravy směr Semily a Jičín z centra města
  • Liberec - nový sjezd z I/35 do průmyslové zóny sever
  • obchvatové řešení v České Lípě směrem na Prahu


  7.    Duální systém odborného školství a učňovské přípravy

  • vytvoření podmínek pro aktivní vstup budoucích zaměstnavatelů do procesu praktické přípravy žáků na povolání.
  • procesní převzetí zodpovědnosti a podílu na praktické přípravě studentů středních odborných škol a učilišť ze strany zaměstnavatelů
  • propojení praktické výuky s potřebami podnikové sféry a trhu práce formou přímých smluv mezi školami a potencionálními zaměstnavateli.
  • poskytnutí větší autonomie středním odborným školám v oblasti praktické přípravy s finanční podporou kraje s jasně stanovenou odpovědností škol
  • podpoříme vzdělávání nadaných žáků


  8.    Otevření školních sportovišť pro širokou veřejnost

  • zpřístupnění vybraných sportovišť u škol zřizovaných krajem s příspěvkem na personální zajištění dohledu mimo dobu výuky


  9.    Zvýšení podpory sportovních a volnočasových aktivit

  • zachování množství finančních prostředků rozdělovaných v dotačním programu podpora sportovní činnosti mládeže mininálně na úrovni roku 2020 (18mil). Přerozdělení těchto peněz by mělo podléhat upraveným dotačním podmínkám tak, aby byla podpora daleko více nasměrována výchově mládeže
  • omezení podpory na členskou základnu z 19 let na 16 let, u handicapovaných sportovců z 23 let na 19 let, osobní náklady mohou představovat pouze 20 % z poskytnuté dotace, vyčlenění motoristického sportu z tohoto dotačního titulu, umožníme žádat o dotaci pro organizace Junák a Skaut a bojové sporty nad rámec Judo a Karate


  10.    Zrychlení železničního spojení Liberec - Praha

  • podpora modernizace železniční trati
  • iniciovat schválení závazného investičního harmonogramu modernizace Vládou ČR  „Naše zkušenosti z vedení měst a obcí přeneseme do fungování vyšší instituce jako její odpovědní správci. Chceme zlepšit ochranu životního prostředí, podpořit lepší dopravní infrastrukturu či kvalitní sociální služby, zdravotnictví a školství. Proto jsme sestavili tým odborníků, kteří dokážou hájit zájmy obyvatel našeho kraje“
  Martin Chroust – krajský předseda TOP09.


  „Nabízíme srozumitelnou vizi, komplexní volební program a zkušené osobnosti, které dokáží prosadit zodpovědnou politiku v zájmu dlouhodobé udržitelnosti a odkazu budoucím generacím. Vsázíme na slušnost, bezúhonnost a morální odpovědnost našich kandidátů.“
  Ing. Štěpán Matek – předseda krajské organizace KDU-ČSL.

  Sdílet na facebooku
  SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

  Kandidáti

  image

  Ing. Klápště Jiří

  TOP 09
  image

  Ing. Matek Štěpán

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Šolc Jiří

  nestraník
  image

  Ing. Šimůnek Josef

  KDU-ČSL
  image

  Václav Miloslav

  TOP 09
  image

  Procházková Lenka

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Vondráček Jiří

  TOP 09
  image

  MDDr. Šebestová Daniela

  nestraník
  image

  Veber Tomáš

  KDU-ČSL
  image

  Mgr. Šmejda Libor, MBA

  nestraník
  Aktuálně

  SPOLEČNĚ
  PRO LIBERECKÝ KRAJ

  image

  Společně pro Liberecký kraj

  Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

  Více
  image

  Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

  O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

  Více
  image

  Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

  Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

  Více
  image

  Místní práci místním firmám

  Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

  Více
  image

  Proč má smysl volit v krajských volbách?

  O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

  Více
  image

  Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

  Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

  Více
  Podporují nás
  image

  Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA