Aktuálně

 • aktuality
 • Bez zdravotních sester nikdy zdraví nebudeme!
image


Nedávná pandemie COVID-19 ještě více ukázala, jak ohromně důležitý je v systému našeho zdravotnictví střední zdravotnický personál, zejména pak zdravotní sestry. Jsou vždy v první linii, což si naštěstí i díky výjimečné situaci začala společnost naplno uvědomovat. Projevy díků lékařům, zdravotním sestrám napříč společností jsou toho důkazem, z dlouhodobého hlediska ale naše sounáležitost problémy českého či krajského zdravotnictví nevyřeší.

Úroveň zdravotní péče v nemocnicích napříč Libereckým krajem patří k nejlepším v České republice. Krajská nemocnice Liberec (KNL) se rozrůstá a dokonce se připravuje velká investice v řádech miliard korun v podobě výstavby Centra urgentní medicíny (CUM). Mohlo by se zdát, že je zdravotnictví v našem regionu ve skvělé kondici, že? Bohužel není - stejně jako ostatní regiony i Liberecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Spuštění Centra urgentní medicíny  může v budoucnu problém chybějícího středního zdravotnického personálu zásadně prohloubit.Jaké jsou příčiny a možná řešení?


 • Dlouhodobě nízké platy středního zdravotního personálu – slabá motivace a atraktivita oboru

  Společně pro LK budeme usilovat o plošné navýšení tarifní složky mzdy o 10%. Liberecký kraj má jakožto zřizovatel KNL možnost nominace členů představenstva, prostřednictvím jich může toto navýšení prosazovat. Neobejde se to ovšem bez příspěvku kraje formou navýšení provozní dotace .
  Bohužel trendem v krajských nemocnicích je provoz formou akciové společnosti. To umožňuje managementu nedodržovat tabulky MZ o výších tarifních složek mzdy středního zdravotního personálu. I z tohoto důvodu Společně pro LK odmítá změnu právní formy Jablonecké nemocnice na akciovou společnost!


 • Absolventi Střední zdravotnické školy a Fakulty zdravotnických studií TUL pouze z malé části nastupují do výkonu povolání zdravotní sestry

  Chceme podpořit vysokoškolskou kvalifikaci zdravotním sestrám i absolventů SZŠ. Liberecký kraj přispívá studentům Technické univerzity Liberec na stipendia. My bychom rádi, aby stipendia podporovala studenty, kteří se rozhodnou pro formu distančního či kombinovaného studia a zároveň v průběhu studia pokud jsou absolventy maturitního oboru SZŠ a mají kvalifikaci, vykonávají práci zdravotní sestry na částečný úvazek. • Limitní prostory SZŠ Liberec

  Po odloučení detašovaného pracoviště SZŠ Liberec v České Lípě se nabízí možnost rozvoje Střední zdravotnické školy Liberec. Ta je schopna nabídnou další zajímavé obory např. zubní laborant apod. Naráží to ovšem na nedostatečné kapacity budovy. Liberecký kraj musí začít koncepčně přemýšlet nad optimalizací prostor pro jím zřizované střední školy. Některé střední školy v Liberci jsou v poloprázdných budovách a jiné praskají ve švech a brání to jejich dalšímu rozvoji.


 • Provoz nemocnic v LK jako akciových společností

  Právní forma akciové společnosti umožňuje managementu zejména nevýhodnou manipulaci v tabulkách MZ směrem ke zdravotnímu personálu. Přes tyto tabulky je pak výše tarifní složky pro zdravotní personál pouze minimální. Například v případě Jablonce nad Nisou zásadně odmítáme změnu právní formy Jablonecké okresní  nemocnice na akciovou společnost a tudíž i odkoupení podílu v Jablonecké nemocnici Libereckým krajem.


Vysokou úroveň krajského zdravotnictví udržíme nejen investicemi do budov a "hardwaru". Zásadní je péče o zdravotnický personál, podpora dalšího rozvoje i kvalitní výchova nových zdravotníků. V případě zdravotních sester má Liberecký kraj všechny karty v rukou, záleží jen na tom, jak s nimi bude hrát.Štěpán Matek, jablonecký zastupitel, KDU-ČSL - více ZDE

Lenka Procházková, instrumentářka na operačním sále Krajské nemocnice Liberec, KDU-ČSL - více ZDE

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ČLÁNKY:

Společně pro Liberecký kraj

Zubní pohotovost v Libereckém kraji

Musíme věřit ve vítězství, aby ono uvěřilo v nás

Vláda nesmí utrácet peníze našeho kraje
Sdílet na facebooku
SPOLEČNĚ PRO LIBERECKÝ KRAJ

Kandidáti

image

Ing. Klápště Jiří

TOP 09
image

Ing. Matek Štěpán

KDU-ČSL
image

Mgr. Šolc Jiří

nestraník
image

Ing. Šimůnek Josef

KDU-ČSL
image

Václav Miloslav

TOP 09
image

Procházková Lenka

KDU-ČSL
image

Mgr. Vondráček Jiří

TOP 09
image

MDDr. Šebestová Daniela

nestraník
image

Veber Tomáš

KDU-ČSL
image

Mgr. Šmejda Libor, MBA

nestraník
Aktuálně

SPOLEČNĚ
PRO LIBERECKÝ KRAJ

image

Společně pro Liberecký kraj

Naším společným cílem není nic menšího, než aby byl náš kraj vzorem fungující spolupráce, politické kultury a hlavně - dobrým místem pro život!

Více
image

Mokré sucho - problém v Libereckém kraji?

O adaptaci na změnu klimatu již bylo napsáno mnoho. Co můžeme udělat konkrétně, hned, bez patosu a prázdných slibů?

Více
image

Premiér bojuje za sebe a proti všem. I proti nám, voličům!

Premiérovi Andreji Babišovi už došli obětní beránci. Jinak si nedovedu vysvětlit jeho poslední výpad směrem ke krajským samosprávám, že za výrazný nárůst počtu nakažených COVID-19 mohou právě kraje.

Více
image

Místní práci místním firmám

Rozpočet Libereckého kraje je cca 3,6 miliardy korun. Tyto peníze mohou zůstat u firem v našem kraji, pokud budou mít naši živnostníci a podnikatelé možnost zapojit se do veřejných zakázek.

Více
image

Proč má smysl volit v krajských volbách?

O výsledku krajských voleb nerozhodují statisíce voličů. Ve skutečnosti se jedná o tisíce, maximálně desetitisíce voličů, kteří reálně rozhodnou o podobě příštích krajských koalic. Nechci, aby o mě rozhodovali jiní, chci volit za sebe.

Více
image

Zvládáme integraci cizinců v Libereckém kraji?

Ke koncentraci cizinců dochází v průmyslových centrech - v Libereckém kraji, kde pracuje asi 25 tisíc cizinců, je místem největší koncentrace Česká Lípa.

Více
Podporují nás
image

Mgr. et Mgr. Libor Šmejda, MBA